Servei d'Aigua Potable

L'aigua potable a Linyola arriba al poble gràcies al servei del qual disposa l'ajuntament. Linyola capta l'aigua de la primera séquia principal dels canals d'Urgell. Per una canonada d'uns 300 metres s'omplen l'embassament de 33.500 m³ i els dipòsits bicamerals de 4.333 m³. Després, l'aigua es passa pel filtre en continu, es clora i es guarda al dipòsit d'aigua potable de 1.400 m³. Des d'allí és enviada cap al poble per una canonada de 30 cm de diàmetre i uns 7 km de longitud que travessa per sota la carretera de Bellcaire d'Urgell cap a La Fuliola i passa, a continuació, pel canal auxiliar del Canal d'Urgell, ja entrant al terme de Linyola.

La canonada general entra al poble en paral·lel a la carretera de Penelles i, davant del carrer Monturiol i l'Escorxador, es comença a bifurcar per anar repartint amb canonades de secció més petita per tots els carrers del poble.