L’equip de govern d’ERC-AM, durant la legislatura 2019-2023, volem implementar tot una sèrie de millores en el nostre poble que considerem prioritàries i beneficioses. 

Hi ha accions pensades per a ser portades a terme en diferents terminis, així podem trobar:

ACCIONS A CURT TERMINI:

 • En el capítol de la salut i l’esport. Crear una zona estratègica de serveis a l’illa esportiva. Pista de pàdel, rocòdrom, gimnàs a l’aire lliure i rutes saludables.
 • Pla educatiu d’entorn. Continuar treballant de forma coordinada amb entitats i associacions, fomentar-ne de noves i recercar espais necessaris.
 • Sala Multifuncional i d’Activitats Saludables. Implementació d’un centre cívic damunt del consultori, on poder realitzar tot tipus d’activitats, tant culturals com lúdiques i altres.
 • Prioritzar la mobilitat urbana sostenible. Pacificar el trànsit, suprimir barreres arquitectòniques. Aplicació de la Zona 30 a tot el municipi. Creació de camins escolars. 
 • Actualitzar els protocols d’emergència. Dins de la preocupació per la seguretat ciutadana. Aprovar les ordenances de civisme, sorolls i residus. Xarxa de vídeo-vigilància.
 • Preservar el nostre medi ambient. Front comú per a defensar el medi rural: projecte séquies.
 • Ferm compromís amb el procès constituent, d’acord amb la voluntat majoritària del nostre poble.

ACCIONS A MITJÀ TERMINI:

 • Ampliar la biblioteca. Centre cultural multidisciplinari.
 • Renovar les piscines municipals. Ampliació, modernització i millora de l’eficiència.
 • Millorar els serveis assistencials. Centre de serveis/centre de dia. Pla de salut dinàmic.
 • 2a. fase del Parc Urbà. Pulmó verd urbà, amfiteatre d’activitats i d’espectacles a l’aire lliure.
 • Zones enjardinades. Millorar la plaça Planell i embellir els carrers i racons del poble. Projecte Vil·les Florides.
 • Valorar i dignificar el nostre patrimoni històric, cultural i natural.
 • Rehabilitar l’Ateneu. Adquisició de l’espai, millora i condicionament. 
 • Crear dos nous parcs infantils. 
 • Pla de dinamització econòmica i turística. Reactivar la xarxa de comerços i establiments. Fomentar el consum de proximitat. Creació de sales de treball compartit (Coworking). Digitalitzar l’administració.
 • Revitalitzar la gestió comarcal.
 • Creació de comissions participatives. Projecte de lideratge inclusiu
 • Projecte Camí de Sant Jaume. Re-urbanitzar i dinamitzar el centre històric.L’Escorxador com a centre dinamitzador d’activitats i iniciatives gastronòmiques i agroindustrials.
 • Linyola Porta a Porta. Incrementar el resultat positiu de la recollida selectiva canviant la gestió de residus municipals. Disminuir la petjada de carboni.
 • Polígon agroindustrial. Crear una zona d’activitats econòmiques.
 • Planificar l’estratègia urbanística municipal. Decidir quina Linyola volem.
 • Finalitzar i connectar amb la variant la Ronda de Ponent.
 • Pla de transició energètica municipal.
 • Re-asfaltar el tram Linyola-Mollerussa i trams afectats de la xarxa de camins municipals