Oficines Ajuntament

 • Atenció al ciutadà, tant presencialment a les oficines com via telèfon, en horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.
 • Registre d’entrades de documents, sol·licituds i altres.
 • Sol·licituds i tramitació de llicències d’obres i d’activitats.
 • Servei d’altes i modificacions del padró d’habitants.
 • Servei de recaptació de tributs municipals.
 • Servei gestió tràmits relacionat amb nínxols cementiri municipal.
 • Servei de registre dels animals de companyia i també dels animals considerats potencialment perillosos.
 • Servei de megafonia. Els pregons, també es graven en el telèfon i es pengen a l'eBando. Per accedir al pregons mitjançant el telèfon cal trucar al núm. de l’Ajuntament 973 57 50 19 i premer l’opció d’escoltar el pregons.
 • Servei de consulta temes cadastrals.
 • Servei de Registre Civil (inscripcions i expedició de certificacions relacionades amb els naixements, matrimonis, defuncions i altres)
 • Servei d’assistència social, per tal de poder ser atesos per l’assistenta, cal sol·licitar hora a les oficines municipals.

Biblioteca

 • Servei de consulta i préstec de llibres, novel·les, revistes i audiovisuals a la biblioteca municipal, tant de fons propis com de la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Serveis d’us dels equips informàtics de la Biblioteca i també de la xarxa wifi.

Llar infants

 • Servei llar d'infants municipal.

Escola de Música

Manteniment

 • Servei de gestió i manteniment de les piscines municipals i instal.lacions esportives.
 • Servei manteniment del cementiri municipal.
 • Servei manteniment i gestió xarxa d’aigua i clavegueram .
 • Servei manteniment de parcs i jardins públics.
 • Servei de neteja viaria dels carrers del poble.
 • Servei de recollida selectiva de brossa, amb conveni amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

 

Cementiri

 • Servei d'enterrament.

Altres

 • S’impulsen processos de participació ciutadana, mitjançant associacions, grups de treball i per les xarxes socials.
 • Servei de préstec de taules i cadires per a esdeveniments particulars.

Serveis de xarxes socials