La rel·lació de les factures aprovades, aixì com els acords referents a aquestes, figura inclós en l'acta de la Junta de Govern en que han estat aprovades. 

En el següent enllaç podeu trobar les actes.

https://www.ajuntamentdelinyola.cat/juntes-de-govern/