VIDEOS SESSIÓ INFORMATIVA

SALA SINDICAT, 29 DE JUNY DE 2021:

Sessió informativa POUM Linyola (PART 1)

https://www.youtube.com/watch?v=_-DFuqZ_xoA&t=937s

Sessió informativa POUM Linyola (PART 2)

https://www.youtube.com/watch?v=TeeBURwenLw&t=517s

Sessió informativa POUM Linyola (PART 3)

https://www.youtube.com/watch?v=qtI9jCpfgZk&t=236s

Sessió informativa POUM Linyola (PART 4)

https://www.youtube.com/watch?v=edY9BMCdFRg

 

DOCUMENTS AVANÇ POUM:

1- Document comprensiu Avanç POUM:

   https://www.ajuntamentdelinyola.cat/docs/uploads/document-comprensiu-avanc-poum-796.pdf

2- Estudi específic del nucli antic:

    https://www.ajuntamentdelinyola.cat/docs/uploads/estudi-especific-del-nucli-antic.pdf

3- Avaluació ambiental del Avanç POUM de Linyola

     https://www.ajuntamentdelinyola.cat/docs/uploads/avaluacio-ambiental-avanc-poum-207.pdf

4- Document Suggeriments i Propostes AVANÇ POUM:

     Podeu enviar les vostres respostes al correu electrònic ajuntamentdelinyola@gmail.com.

     El termini acaba el 30 de setembre de 2021

     https://www.ajuntamentdelinyola.cat/docs/uploads/avanc-poum-suggeriments-i-propostes.pdf