Llar d'Infants El Sitjaret

La llar d'infants municipal "El Sitjaret" va obrir les seves portes al públic més menut del poble l'any 2009. És un edifici de nova construcció que compte amb tres sales diferenciades per a cada franja d'edat i una sala polivalent comú. Acull infants de 0 a 3 anys. Compte amb un consolidat equip de 5 magnífiques educadores.

La metodologia de la llar d’infants aspira a aconseguir els objectius fonamentals de cada etapa del creixement dels nens, d’acord amb les orientacions psicopedagògiques fonamentals per a cadascuna d’elles. Per això, respecta i promou els drets dels infants en el marc de la legislació vigent. La llar d’infants municipal treballa en el desenvolupament d’una metodologia que vehiculi la relació entre els aprenentatges i la particular forma d’aprendre que caracteritza els infants d’aquestes edats.

Podeu consultar el reglament de la Llar d'Infants en aquest enllaç.

Contacte:

Adreça: Pons i Arola, 88

Telèfon: 973 575 286