MARÇ 2021

APLICACIONS INFORMÀTIQUES   32.062,21
Amortització acumulada   -31.480,14
  TOTAL       582,07
TERRENYS    
SOLAR CAMP DE FUTBOL NOU   167.190,00
SOLAR CAMP DE FUTBOL VELL   528.116,28
SOLAR BÀSCULA   195.996,49
SOLAR MERCÈ RODOREDA    17.250,26
SOLAR LLEIDA   36.779,35
SOLAR CAMÍ LLEIDA   1.700,41
SOLAR OBERTURA FUTURA ROTONDA   13.421,39
FINCA RÚSTICA TOSAL   43.708,27
FINCA RÚSTICA FONT VELLA   53.621,75
FINCA RÚSTICA GABERNERA   1.969,82
FINCA RÚSTICA GABERNERA   655,40
FINCA RÚSTICA SANT PERE   2.035,63
FINCA RÚSTICA DEPURADORA   631,06
FINCA RÚSTICA XOPERA   40.881,68
FINCA RÚSTICA COSTAT PAU CLARIS   692,25
  TOTAL 1.104.650,04
CONSTRUCCIONS    
ESCORXADOR MUNICIPAL   144.578,91
CASA CONSISTORIAL   333.937,80
EDIFICI PAU CASALS   420.364,04
ESCOLES PÚBLIQUES (CEDIDES)   12.414,27
CONSULTORI MÈDIC   665.964,69
BÀSCULA MUNICIPAL   33.021,26
PISTA POLIESPORTIVA   524.520,71
CEMENTIRI MUNICIPAL   579.398,75
PAVELLÓ POLIESPORTIU   543.731,05
EDIFICI POLIFUNCIONAL   1.598.875,51
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL   383.676,52
EDIFICI SINDICAT PL. PLANELL   104.369,80
CONSTRUCCIONS CAMP FUTBOL NOU   127.038,23
EDIFICI ATENEU   45.000,00
Amortització acumulada   -1.445.476,31
  TOTAL 4.071.412,14
INFRAESTRUCTURES    
SOLAR PRAT DE LA RIBA   5.726,92
C/BARRET PICAT I ROQUETES   2.730,37
C/MÀRIUS TORRES, ALFONS COMÍN I SITJAR   23.130,59
PL. PAÏSOS CATALANS   53.775,35
RD. SANT PAU, PAU CASALS I TRAM F.RODÉS   395.960,83
C/PELAI, TRAM DR.FLÈMING, PL. 11 SET., E.ARDERIU, M.AURELIA C.   99.344,38
C/LL.MILLET, M.ROIG, C.RIBA, M.PEDROLO, I MIG DIA   165.274,33
C/BALMES, RAMON I CAJAL, CERVANTES, A.VIVES I ÈDISON   305.541,82
C/ CREUETA   8.410,77
CARRERS I PLACES DE LA LOCALITAT EN GENERAL   194.391,50
C/ LL. COMPANYS I F. MACIÀ   170.105,12
C/ ESGLÈSIA I CAMÍ DE BALAGUER   128.297,41
TRAM C/ REINA SOFIA   7.289,48
CAMÍ LA FONT   23.878,96
C/ D.CARDENAL I PAU CLARIS   25.193,48
PAVIMENTACIÓ CAMINS VARIS   53.061,43
PAVIMENTACIÓ ZONA BÀSCULA   31.087,95
C/ JOSEP IRLA I MERCÈ RODOREDA   58.372,46
C/ VALERI SERRA   243.675,75
C/ RAFAEL DE CASANOVES   171.449,45
RONDA ERMENGOL IV   13.423,96
PAVIMENTACIÓ C/POMPEU FABRA   1.049,14
PAVIMENTACIÓ C/ CERVANTES   8.027,54
PAVIMENTACIÓ CM. TÀRREGA   4.646,03
URBANITZACIÓ CARRERS ENTORN POLIESPORTIU   343.824,28
MILLORA C/ LLEIDA   29.385,59
TRASPÀS C/ PONS I AROLA I P. RIBA (Diputació)   842.000,00
TRASPÀS C/ SALMERON (Diputació)   260.000,00
PLAÇA CA LA PIPA   21.322,60
PAVIMENTACIÓ CAMÍ POAL   47.795,00
PLAÇA M. RODOREDA / F. MACIÀ   6.595,83
  TOTAL 3.744.748,32
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL    
MAQUINÀRIA I UTILLATGE    
MAQUINÀRIA I UTILLATGE ESCORXADOR   983,99
MAQUINÀRIA I UTILLATGE BÀSCULA MUNICIPAL   9.159,16
MAQUINÀRIA I UTILLATGE OBRES I SERVEIS GENERALS   117.670,98
MAQUINÀRIA I UTILLATGE COMPLEX ESPORTIU   69.749,96
MAQUINÀRIA I UTILLATGE ESCOLES PÚBLIQUES   3.870,16
MAQUINÀRIA I UTILLATGE EDIF. PAU CASALS   1.174,97
MAQUINÀRIA I UTILLATGE CEMENTIRI   5.170,80
INSTAL·LACIONS CASA CONSISTORIAL   26.729,52
INSTAL·LACIONS OBRES I SERVEIS GENERALS   3.501,24
INSTAL·LACIONS COMPLEX ESPORTIU   68.298,05
INSTAL·LACIONS ESCOLES PÚBLIQUES   16.370,65
INSTAL·LACIONS EDIF. PAU CASALS   27.765,18
INSTAL·LACIONS EDIF. SINDICAT   18.101,60
INSTAL·LACIONS XARXA AIGUA POTABLE   528.771,48
INSTAL·LACIONS CLAVEGUERAM   11.943,00
VEU PÚBLICA   4.547,79
ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL   789.878,50
DIPÒSITS MUNICIPALS / POTABILITZADORA   538.042,55
PISCINES MUNICIPALS   332.128,56
LÍNIA TELEFÒNICA RONDA / Z. POLIESPORTIVA   6.949,68
SORTIDOR CAMÍ DE LLEIDA   10.867,59
SOTERRAMENT LÍNIA ELÈCTRICA C/ MAJOR   9.289,07
ENLLUMENAT C/ LLUÍS COMPANYS   5.290,39
RELLOTGE CAMPANAR   2.788,70
ENLLUMENAT C/ ROQUETES   3.074,51
INSTAL·LACIONS LLAR D’INFANTS   3.870,40
INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL NOU   447.455,63
MOBILIARI URBÀ   223.350,96
MOBILIARI EDIFICI PAU CASALS   147.254,35
MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA   41.597,28
MOBILIARI PREMIS PINTURA RÀPIDA   4.750,10
MOBILIARI CASA CONSISTORIAL   52.335,20
MOBILIARI PAVELLÓ I ZONA ESPORTIVA   105.729,99
MOBILIARI ESCOLES PÚBLIQUES   20.393,64
MOBILIARI EDIF. SINDICAT   33.616,61
MOBILIARI ENMAGATZEMAT   3.076,41
MOBILIARI LLAR D’INFANTS   18.921,13
ESCULTURA PL. PAU CASALS   7.212,15
ESCULTURA PL. 11 DE SETEMBRE   2.404,05
ESCULTURA PL. PAÏSOS CATALANS   8.988,15
ESCULTURA PL. PLANELL   10.421,63
EINES MINIATURA (Camp)   1.502,53
PENDONS   1.077,73
GEGANTS   22.172,00
ESCULTURA MEMORIAL DEMOCRÀTIC   30.191,08
MOBILIARI POLIFUNCIONAL   2.746,16
MOBILIARI CONSULTORI MÈDIC   37.989,76
EQUIPS TRACTAMENT D’INFORMACIÓ CASA CONSISTORIAL   46.326,63
EQUIPS TRACTAMENT D’INFORMACIÓ PAU CASALS   15.539,70
EQUIPS TRACTAMENT D’INFORMACIÓ POLIFUNCIONAL   1.876,56
FURGÓ RECOLLIDA ESCOMBRARIES   156,26
CARRO FÚNEBRE   8.560,10
TRACTOR JOHN DEERE   10.632,41
FURGONETA RENAULT TRAFIC   18.140,01
2 TRACTORS (petit i gran)   28.927,16
CAMIONET RENAULT MASTER   8.470,00
Amortització acumulada Maquinària i Utillatge   -155.605,60
Amortització acumulada Instal·lacions Tècniques Complexes   -1.318.672,48
Amortització acumulada Mobiliari   -497.526,13
Amortització acumulada Equips Informàtics   -58.780,49
Amortització acumulada Elements de Transport   -51.645,00
  TOTAL 1.895.574,15