El poble en xifres 

https://www.idescat.cat/emex/?id=251229#h7ffff

 

L’any 2020 la població de Linyola era de 2.717 habitants. Tal com indiquen les dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la major part de la població de la nostra vila ha nascut a Catalunya (2.117), tot i també conviure-hi persones nascudes a la resta d’Espanya (190) i a l’estranger (410). 

 

 

Quant als naixements, el 2019 va haver-hi 30 nounats al poble. Malgrat això, van ser 32 les persones que van traspassar, fet que fa que tinguem un saldo negatiu en aquest aspecte. En canvi, pel que fa a les migracions externes el mateix any, van ser 48 les persones que van instal·lar-se al municipi i 26 les que van marxar-hi. Per la qual cosa, això genera un saldo positiu.  

A més a més, cal destacar que, si bé des de l’any 2009 la quantitat de població linyolenca semblava mantenir-se en una constant davallada, des del 2017 fins a l’actualitat aquesta no ha parat de créixer.  

Un altre element a destacar de la nostra contrada és la importància que l’agricultura i la ramaderia tenen en l’economia de molts vilatans. Això es veu representat molt bé en els números: De les 3.574 hectàrees de superfície agrícola utilitzada al poble, la majoria són terres llaurades i la resta pastures permanents. A la vegada, d’aquestes terres llaurades, també la majoria són de conreu herbaci. Pel que fa als caps de bestiar destaca l’aviram amb molta diferència (259,812), seguida pel porcí (22.418) i, ja de lluny per l’oví (1.926).