Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Sol·licitud i compte justificatiu de subvenció de caràcter excepcional per acreditar raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

Descarregar document