Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Ho ha de demanar tots aquells establiments amb finalitat lucrativa, que ocupin terrenys públic amb taules, cadires i altres.

Descarregar sol·licitud