Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Cal fer arribar la sol.licitud, junt amb un plànol d'emplaçament de l'immoble, a les oficines de l'Ajuntament pel medi que es cregui convenient. Quan el tècnic hagi emès l'informe, es notificarà a l'interessat per a la seva recollida, previ pagament de 20 euros.

Descarregar sol·licitud