Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

SOL.LICITUD ALTES (CATALÀ)

En aquest imprès també sinclou la declaració de desconeixement dempadronament en algun padró dhabitants (Alta per Omissió) - PREU 2¬

AUTORITZACIÓ DEMPADRONAMENT

Imprès que ha demplenar el propietari de limmoble on sempadronin si no disposen de contracte darrendament, normalment succeeix amb els temporers, o bé si els que sol·liciten lempadronament ho fan en un full padronal on hi figuren més persones, en aquest cas ho haurà de complimentar el cap de família inscrita.