Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

L’actual plaça Planell fou un gran bassal d’aigua fins l’any 1930, any en que l’Ajuntament va decidir fer-ne el buidat al·legant motius sanitaris. A partir del 1899 es van començar a urbanitzar els terrenys de l’entorn.