Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Les creus de terme s’acostumaven a ubicar prop de les entrades o portals, a l’inici d’un camí, per tal de donar la benvinguda o acomiadar els transeünts i els carruatges. La creu dels Olivers està documentada des del 1814. La base és anterior a 1814, el fust i creu són fets el 1951 per Francesc Sumalla.