Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Les creus de terme s’acostumaven a ubicar prop de les entrades o portals, a l’inici d’un camí, per tal de donar la benvinguda o acomiadar els transeünts i els carruatges. La creu dels Olivers està documentada des del 1814. La base és anterior a 1814, el fust i creu són fets el 1951 per Francesc Sumalla.