Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Gran casal renaixentista, habitat per famílies riques des del segle XVI fins al segle XVIII. El feu fer el linyolenc Joan Fornés. La construcció es va iniciar al 1556 i va finalitzar al 1557. Presenta arcades de mig punt, en els finestrals hi ha una pilastra a cada costat, uns capitells decorats amb figures humanes, excepte en una finestra on hi apareixen unes figures monstruoses o caricaturitzades i un entaulament de tipus clàssic.