Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Carrer Isabel, II, 19. Casalot del segle XVIII. La casa tenia cup d’oli de pedra, sitja coberta amb totxos ceràmics, celler amb sostre d’arc de mitja volta i pou d'aigua dolça. Avui és un restaurant i hotel.