Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Casal senyorial amb galeria porticada. No es coneix amb precisió la datació de l’obra, però té algunes correspondències amb edificis propers com l’actual casa de la Vila, dels segles XVI-XVII, tot i que aquesta casa presenta intervencions posteriors.