Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Campanya de control del gats de carrer i gossos.      

Tardor 2017  

18/10/2017

En l'àmbit urbà i suburbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada, sanitat i benestar animal. D’un temps ençà constatem que les incidències i molèsties d’aquests gats de carrer han augmentat i creiem necessari dur a terme accions per tal de frenar i revertir aquesta progressió.

Constatem que any rere any el nombre de gossos també incrementa i també les incidències i molèsties en l’espai urbà. Tot i que al registre municipal hi ha un centenar de gossos censats, aquest percentatge no arriba al 60% de la població de gossos existents.

Durant aquests dos anys s’han fet campanyes de sensibilització tot recordant obligacions que han de complir els propietaris d’animals de companyia, s’ha aprovat una ordenança específica i hem parlat amb diferents propietaris quan s’han detectat  incidències per subsanar. Tot i poder corregir algunes actituds, som conscients que cal emprendre altres accions per tal d’insistir en la millora de la convivència i respecte per l’espai públic.     

Per aquest motiu, aquest octubre l’Ajuntament de Linyola iniciarà una campanya de control de les colònies de gats de carrer i gossos.

El control de gats consistirà en:

  • Captura en viu dels gats de les colònies.
  • Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari.
  • Esterilització dels gats i gates adults.
  • Marcatge en forma de V a l'orella (esquerra en els mascles i dreta en les femelles).

El control de gossos consistirà en:

  • Control identificació de xips.
  • Comprovació de documentació preceptiva a animals de raça perillosa o assimilable.
  • Controls i sanció de comportaments incívics com, no recollir excrements, entrar en  equipaments i/o jardins públics, etc.

L'Ajuntament treballarà amb coordinació  del Cos  d’Agents Rurals per tal de fer les captures en viu, amb centres veterinaris de la zona per fer les revisions sanitàries i d’esterilització i amb empreses especialitzades per estudiar altres mesures de control sanitari  

El Cos d’Agents Rurals faran controls aleatoris  de documentació, d’identificació de xips de gats i gossos i comportaments incívics per part dels propietaris d’aquests animals.

Aquesta campanya es previst que tingui una durada d’un mes i es repetirà semestralment.

Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia de l’obligació de tenir-los censats al registre municipal, dur el xip corresponent així com de tenir cura dels espais públics. Avisem que l’observació de qualsevol incompliment d’aquests preceptes i altres d’aplicables seran sancionats si en termini breu .