Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Campanya de control del gats de carrer i gossos.      

Tardor 2017  

18/10/2017

En l'àmbit urbà i suburbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada, sanitat i benestar animal. D’un temps ençà constatem que les incidències i molèsties d’aquests gats de carrer han augmentat i creiem necessari dur a terme accions per tal de frenar i revertir aquesta progressió.

Constatem que any rere any el nombre de gossos també incrementa i també les incidències i molèsties en l’espai urbà. Tot i que al registre municipal hi ha un centenar de gossos censats, aquest percentatge no arriba al 60% de la població de gossos existents.

Durant aquests dos anys s’han fet campanyes de sensibilització tot recordant obligacions que han de complir els propietaris d’animals de companyia, s’ha aprovat una ordenança específica i hem parlat amb diferents propietaris quan s’han detectat  incidències per subsanar. Tot i poder corregir algunes actituds, som conscients que cal emprendre altres accions per tal d’insistir en la millora de la convivència i respecte per l’espai públic.     

Per aquest motiu, aquest octubre l’Ajuntament de Linyola iniciarà una campanya de control de les colònies de gats de carrer i gossos.

El control de gats consistirà en:

  • Captura en viu dels gats de les colònies.
  • Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari.
  • Esterilització dels gats i gates adults.
  • Marcatge en forma de V a l'orella (esquerra en els mascles i dreta en les femelles).

El control de gossos consistirà en:

  • Control identificació de xips.
  • Comprovació de documentació preceptiva a animals de raça perillosa o assimilable.
  • Controls i sanció de comportaments incívics com, no recollir excrements, entrar en  equipaments i/o jardins públics, etc.

L'Ajuntament treballarà amb coordinació  del Cos  d’Agents Rurals per tal de fer les captures en viu, amb centres veterinaris de la zona per fer les revisions sanitàries i d’esterilització i amb empreses especialitzades per estudiar altres mesures de control sanitari  

El Cos d’Agents Rurals faran controls aleatoris  de documentació, d’identificació de xips de gats i gossos i comportaments incívics per part dels propietaris d’aquests animals.

Aquesta campanya es previst que tingui una durada d’un mes i es repetirà semestralment.

Recordem a tots els propietaris d’animals de companyia de l’obligació de tenir-los censats al registre municipal, dur el xip corresponent així com de tenir cura dels espais públics. Avisem que l’observació de qualsevol incompliment d’aquests preceptes i altres d’aplicables seran sancionats si en termini breu .