Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria d'urbanisme, mobilitat, comunicació i noves tecnologies

  • Regidora: Eva Llauet Giné
  • Email: ellauet@ajuntamentdelinyola.cat
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria d'urbanisme, mobilitat, comunicació i noves tecnologies
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.