Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria de finances, promoció econòmica i medi ambient.

  • Regidora: Susana Caminal Brosel
  • Càrrec: 3a Tinent d'alcalde
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria de finànces, promoció económica i de medi ambient.
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
  • Email: scaminal@ajuntamentdelinyola.cat