Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria de festes, entorn i esports. 

  • Regidor: Albert Batlle i Mas
  • Càrrec:  2n Tinent d'alcalde
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria de festes, entorn i esports. 
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.