Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria d'educació, salut, benestar social i emocional i joventut.

  • Regidora: Annabel Caba Cos
  • Càrrec: 1a Tinent d'alcalde
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria d'educació, salut, benestar social i emocional i joventut.
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
  • Email: educacioisalut@ajuntamentdelinyola.cat