Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria d'educació, salut, benestar social i emocional i joventut.

  • Regidora: Annabel Caba Cos
  • Càrrec: 1a Tinent d'alcalde
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria d'educació, salut, benestar social i emocional i joventut.
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
  • Email: educacioisalut@ajuntamentdelinyola.cat