Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria de cultura, promoció i creativitat cultural, i interculturalitat

  • Regidora: Àlvar Farré Maduell
  • Email: cultura@ajuntamentdelinyola.cat
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria de cultura, promoció i creativitat cultural, i interculturalitat
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.