Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria de cultura, promoció i creativitat cultural, i interculturalitat

  • Regidor: Àlvar Farré Maduell
  • Email: cultura@ajuntamentdelinyola.cat
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria de cultura, promoció i creativitat cultural, i interculturalitat
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.