Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Assumptes en matèria d'associacions, participació ciutadana i hàbits saludables

  • Regidora: Meritxell Rodés Cirera
  • email: mrodes@ajuntamentdelinyola.cat
  • Àmbit Competencial: Assumptes en matèria d'associacions, participació ciutadana i hàbits saludables
  • Abast de la Delegació: La direcció interna i la gestió en l'àrea municipal (regidoria) pero no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.