Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
El de Lleida, el de Bellpuig i el d’Agramunt. Quan el poble s’arraulia entre les seves muralles protectores, només algunes portes permetien l’intercanvi amb l’exterior. Se sap que a Linyola hi havia tres portals, els quals marquen el perímetre del poble medieval i també els camins que portaven a les principals ciutats de l’entorn: Lleida, Bellpuig i Agramunt.