Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
El de Lleida, el de Bellpuig i el d’Agramunt. Quan el poble s’arraulia entre les seves muralles protectores, només algunes portes permetien l’intercanvi amb l’exterior. Se sap que a Linyola hi havia tres portals, els quals marquen el perímetre del poble medieval i també els camins que portaven a les principals ciutats de l’entorn: Lleida, Bellpuig i Agramunt.