Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

L’actual plaça Planell fou un gran bassal d’aigua fins l’any 1930, any en que l’Ajuntament va decidir fer-ne el buidat al·legant motius sanitaris. A partir del 1899 es van començar a urbanitzar els terrenys de l’entorn.