Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
UNA PINZELLADA A L’IDEARI DEL CENTREUNA PINZELLADA A L’IDEARI DEL CENTRE
  • Escola Pública
  • Escola Inclusiva: respectuosa amb la diversitat ideològica, per a la integració
  • Educació basada en Valors: Democràtics,
  • Mediambientals (Projecte Escoles Verdes),
  • Coeducació, Convivència
  • Llengües d’Aprenentatge i Comunicació: català, castellà i anglès
  • Escola arrelada i oberta a l’entorn
  • Escola Participativa: vetllant per la col·laboració  i treball conjunt de tota la Comunitat Educativa
  • Progressiva millora dels Resultats EducatiusProgressiva Cohesió social