Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Aixecament actes prèvies projecte d'expropiació eixamplament carretera LP3322 Linyola-Bellcaire d'Urgell

14/12/2017

 

Edicte de 30 de novembre de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció de les actes prèvies de l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del projecte XL04084 Millora general. Condicionament i eixamplament carretera LP3322 del PK 10+600 al 14+500 Tram: Linyola-Bellcaire d'Urgell dels termes municipals de Linyola i Bellcaire d'Urgell
Edicte