Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida
Ajuntament de Linyola Administracions públiques Linyola Lleida

Aixecament actes prèvies projecte d'expropiació eixamplament carretera LP3322 Linyola-Bellcaire d'Urgell

14/12/2017

 

Edicte de 30 de novembre de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció de les actes prèvies de l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del projecte XL04084 Millora general. Condicionament i eixamplament carretera LP3322 del PK 10+600 al 14+500 Tram: Linyola-Bellcaire d'Urgell dels termes municipals de Linyola i Bellcaire d'Urgell
Edicte